Lysforurensning

Publisert av LED- Handel den

Vi er i ferd med å miste natten for godt. Lysforurensning frarøver oss stjernene og nattesøvnen.

Vi omgir oss med stadig mer kunstig lys nattestid. Det har store konsekvenser for dyre- og planteliv. Enorme mengder av ulike insektarter tiltrekkes av lys. Dette gjelder særlig sommerfugler, men også mange andre insektgrupper som fluer, biller og veps. Flere land har lover for å begrense belysning nattestid av hensyn til både folk og dyr. I Norge er lysforurensning et område som foreløpig har fått lite oppmerksomhet. Har vi oversett effekten av lysforurensning i en del forskning?

Mulige tiltak

Det er mulig å minske problemene på flere måter. En kan bruke andre typer lys, skjerme av, eller til og med slå av lyset i perioder.

Det siste blir gjort på den nye Øresundbrua. På netter med lavt skydekke slår de av lyset for å unngå at fugler kolliderer med brua.

forsker Arne Follestad forteller om armatur som skjermer slik at det ikke lyser i grøfta, men på veien, og om dimming av lyset når det ikke er bruk for det. Gatelysene kan for eksempel slås av når det ikke er biler på veien. Da får insekter som er fanget i lysstrålen muligheten til å fly sin veg, og nattaktive dyr kan bevege seg gjennom området uten å bli sett eller lurt til å kretse rundt lyskilden.

–   Det er ikke sikkert at veien trenger høye lyktestolper. Og hvis det bygges levegger mot støy, kan de kanskje lyssettes, sier forsker Arne Follestad.

Slik, mm, er det mulig å ivareta både sikkerhetsaspektet og behovet for nattemørke.


Del dette innlegget← Eldre innlegg Nyere innlegg →